Reference

IZVEDENI RADOVI PO GODINAMA

1945-1954 (obnova i izgradnja)
GRADSKA BOLNICA
GRADSKA VIJEĆNICA
SAKRISTIJA KATEDRALE SV. JAKOVA
GAT “KRKA”
OBALA ISPRED “KNEŽEVE PALAČE”
GAT “VRULJE”
GAT “DOBRIKA”
OBALA “ROGAČ”
OSNOVNA ŠKOLA “FAUST VRANČIĆ”
VODOVOD “KRKA – RAŽINE”
PRVA STAMBENA VISOKOKATNICA (ŠESTEROKATNICA)
HALA “FEROLEGURA” TEF ITD…
1955-1972
ZGRADA SOCIJALNOG OSIGURANJA
ZGRADA “ELEKTRE” ŠIBENIK
UREÐENJE TRGA IZMEÐU KATEDRALE SV. JAKOVA I VJEĆNICE
SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA “TIN UJEVIĆ”
STAMBENO NASELJE “KRIŽ”
NEBODERI : CRVENI I PLAVI NEBODER
STAMBENO NASELJE: “BUALE”, “BALDEKIN”
HOTEL “JADRAN”
KINO “ŠIBENIK”
AUTOBUSNI KOLODVOR ŠIBENIK
1973-1990
NEBODERI “BERMUDE”
STAMBENI KOMPLEKS “PLIŠAC”
ZGRADA “REMONTA”
VIŠEKATNICA C1 I C2 ŠUBIĆEVAC
STAMBENO NASELJE “VIDICI”
STAMBENO NASELJE “KRVAVICE”
STAMBENI KOMPLEKS “ŠUBIĆEVAC” ZGRADA C I D
STAMBENO NASELJE “METERIZE”
POLIKLINIKA GRADA ŠIBENIKA
OSNOVNA ŠKOLA “PETAR KREŠIMIR”
MUZEJ GRADA ŠIBENKA
ROBNA KUĆA “ŠIBENKA”
NOGOMETNI STADION “ŠUBIĆEVAC”
ZGRADA HNK ŠIBENIK”
TERMINAL ZA PRETOVAR FOSFATA”
“POLIPLAST” ŠIBENIK
HALA GRAFITAŽE “TEF-a”
1991-2007
OSNOVNA ŠKOLA “VIDICI”
REKONSTRUKCIJA PALAČE “DRAGANIĆ”
Upravna zgrada N.P. “KRKA”
STAMBENI KOMPLEKS “BALDEKIN II”
STAMBENE ZGRADE “METERIZE”
STAMBENA ZGRADA “ŠUBIĆEVAC”
POGON “REVIJA” ŠIBENIK
ZATVORENI BAZEN “CRNICA”
MARINA FRAPA DIO ROGOZNICA
MARINA BETINA
VODOVOD DIONICA: ZADAR-ŠIBENIK
VODOSPREME: LOZOVAC, KUKALJ, KALINA, ČELA
VODOVOD: SKRADIN – DUBRAVICE
VODOSPREME: ŽIRJE, KAPRIJE, RUPE
KOLEKTOR: ŠIPAD – MANDALINA
KOLEKTOR SOLARIS – ISPUST KANALIZ. SUSTAVA GRADA ŠIBENIKA
UPRAVNA ZGRADA LOZOVAC
CESTE: “PODI – BIKARAC”, “SUPLJAK – ZEČEVO”, “BIOGRAD – VODICE”, KRIŽANJE D8 LC 65056
CRKVA “SV. PETAR” NA RAŽINAMA
SANACIJA KUPOLE KATEDRALE “SV. JAKOVA”
2008-2022
OSNOVNA ŠKOLA METERIZE
DOGRADNJA GATA “VRULJE” U LUCI ŠIBENIK
D-RESORT HOTEL
UVALA “VRNAŽA” MANDALINA
UVALA STUBALJ – OBALNI POJAS, UREĐENJE
HOTEL BELLVUE ŠIBENIK
TRAJEKTNA LUKA KAPRIJE (Kooperacija)