Lokacija/kontakt

Uprava i kamenolom Vukovac: Zapadna magistrala 1/D, Šibenik


 

UPRAVA:
tel: 022/334-433
mob: 091-122-1069
mail:
izgradnjasibenik@gmail.com

 

PRODAJA BETONA, TUCANIKA, KAMENA I ASFALTA
tel:   022/213-791
mob. 091/122-1035
mob. 091/122-1045