Djelatnost

 • Vađenje kamena
 • Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • Vađenje ostalih ruda i kamena
 • Proizvodnja piljene građe, impregnacija drva
 • Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča i sl.
 • Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 • Proizvodnja ambalaže od drva
 • Proizvodnja cementa, vapna i gipsa (sadre)
 • Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
 • Proizvodnja asfaltnih mješavina
 • Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • Građevinarstvo
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 • Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
 • Trgovina na malo živežnim nam. u spec. prod.
 • Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
 • Trgovina na malo tekstilom
 • Trgovina na malo odjevnim predmetima
 • Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
 • Trgovina na malo namještajem, dr. proizvodima za kuće
 • Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo
 • Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom
 • Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom
 • Trg. na malo uredskom opremom i računalima
 • Trgovina na malo satovima
 • Trgovina na malo sportskom opremom
 • Trgovina na malo igrama i igračkama
 • Trgovina na malo cvijećem
 • Trgovina na malo gorivima
 • Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
 • Trgovina na malo izvan prodavaonica
 • Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuću
 • Hoteli
 • Omladinski hoteli i planinarski domovi
 • Kampovi i kampirališta
 • Ostali smještaj za boravak turista
 • Ostali smještaj
 • Restorani
 • Barovi
 • Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
 • Prijevoz robe (tereta) cestom
 • Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
 • Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
 • nadzor nad građenjem
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • geološke i istražne djelatnosti
 • Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
 • Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga